วิทวัส รุ่งเรืองผล

แฟรนไชส์แบบไทย...ทำไมไม่ค่อยรอด! - 2546 [2003]


แฟรนไชส์ (การขายปลีก)--ไทย
ความล้มเหลวทางธุรกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305