ณัฐวุฒิ บัวประทุม.

30 ปี 14 ตุลา : จากหอเกียรติยศ ศ.สัญญาถึงพิพิธภัณฑ์ทักษิโณเนี่ยน. - 2546 [2003]


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--วันมหาวิปโยค, 2516.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305