การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน : (Record no. 135263)

000 -LEADER
fixed length control field 05878nas a2200421 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20130901163056.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 070614s2549 th | p 0 0tha d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 1513-5241
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TU
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract/overprinted title or subtitle tha
-- eng
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กุสุมา ศรียากูล.
9 (RLIN) 101536
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน :
Remainder of title กรณีศึกษาชุมชนมอญ วัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Traditional wisdow for post partum women health care :
Remainder of title a case study of Mon community, Wat Hong Pathumavas, Pathumthani province.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Date of publication, distribution, etc 2549 [2006]
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element มารดา
General subdivision สุขภาพและอนามัย
Geographic subdivision ไทย
-- ปทุมธานี.
9 (RLIN) 101537
Topical term or geographic name as entry element ระยะหลังคลอด.
Topical term or geographic name as entry element การแพทย์แผนโบราณ
Geographic subdivision ไทย
-- ปทุมธานี.
9 (RLIN) 93192
773 0# - HOST ITEM ENTRY
Title ธรรมศาสตร์เวชสาร
Relationship information 6, 4 (ก.ย.-ธ.ค.2549) 425-433 :
Note ภาพประกอบ.
800 ## - SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุภาพรรณ ฆังคะสุวรรณ.
Date of a work 2548.
Form subheading รายงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพในสตรีระยะหลังคลอด.
Miscellaneous information ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Personal name เยาวลักษณ์ สังเศรษฐบุตร.
Date of a work 2536.
Form subheading การดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Miscellaneous information วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ
Personal name เคนสิงห์ รองไชย.
Date of a work 2543.
Form subheading ประวัติผู้ไทยคำหว้า.
Miscellaneous information โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์.กาฬสินธุ์
9 (RLIN) 101539
Personal name สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ.
Date of a work 2548.
Form subheading การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรเดี่ยว และตำรับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรค ของหมอประกอบ อุบลขาว เล่มที่ 1, 2 และ3.
Miscellaneous information คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Personal name เสถียร โกเศศ.
Date of a work 2532.
Form subheading ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด. พิมพ์ครั้งที่ 2.
Miscellaneous information กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
9 (RLIN) 101718
Personal name วันดี กฤษณพันธุ์.
Date of a work 2536.
Form subheading ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เล่ม 1,2.
Miscellaneous information ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Personal name นัดดา ปริยาันนท์.
Date of a work 2540.
Form subheading การอบอาบสมุนไพรหลังคลอด.
Miscellaneous information ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี, ราชบุรี.
9 (RLIN) 101720
Personal name ศศิธร วสุวัต และคณะ.
Date of a work 2534.
Form subheading การวิจัยพัฒนายาทาแก้ปวดเคล็ด ขัด ยอก จากไพล ในสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน. สมุนไพรต่อการพัฒนาสาธารณสุข.
Miscellaneous information กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
Personal name Anantasan V, Asayakun S.
Date of a work 1971.
Name of part/section of a work Study on the local anesthetic effect of squeezed Zingeber cassumunaRobx.
Title of a work Chiangmai Med Bull.
Volume/sequential designation 1971;10(1): 10-23.
9 (RLIN) 101722
Personal name เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Date of a work 2540.
Form subheading การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม.
Miscellaneous information กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.
Personal name เบญจวรรณ อิทธิจารุกุล และอรัญญา ปูรณัน.
Date of a work 2532.
Form subheading รายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน.
Miscellaneous information มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ.
Personal name Mascolo N, Jain SC, Capasso F.
Date of a work 1989.
Name of part/section of a work Ethnopharmacologic investigation of ginger (Zingiber officinale).
Title of a work J Ethnophamacol
Volume/sequential designation 1989;27:129-40.
9 (RLIN) 102450
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution Nongyao Chaiseri Library
852 ## - LOCATION/CALL NUMBER
Location TU
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Public note เอกสารฉบับเต็ม
Uniform Resource Identifier <a href="http://digi.library.tu.ac.th/journal/0008/6_4_sep_dec_2549/04PAGE425_PAGE433.pdf">http://digi.library.tu.ac.th/journal/0008/6_4_sep_dec_2549/04PAGE425_PAGE433.pdf</a>
997 ## - STAFF NAME
ชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำดรรชนีวารสาร พัชรี
ชื่อผู้บันทึกข้อมูลวารสาร ned
-- PLOY
-- พัชรี
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Journal article

No items available.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305