สัมภาษณ์ รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา แนวทางการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย กองบรรณาธิการ

By: วราพรรณ ด่านอุตรา.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2541 [1998]Notes: การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมี ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีSubject(s): วราพรรณ ด่านอุตรา | โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมมหาวิทยาลัย-อุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย | สารเคมี -- ฐานข้อมูล | MSDS | Material Safety Data Sheet | สารเคมีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสิ่งแวดล้อม 2, 11 (ต.ค.-ธ.ค.41) 15-20 : ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมี ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305