มาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000

By: พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2541 [1998]Notes: อนุกรมมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุดมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการ การตรวจ ฉลาก การประเมินผลสิ่งแวดล้อม และการให้การรับรอง ISO14001Subject(s): การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน | การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน | ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14000 | อนุกรมมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | ISO14000Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสิ่งแวดล้อม 2, 10 (ก.ค.-ก.ย.41) 21-27 : ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

อนุกรมมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุดมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการ การตรวจ ฉลาก การประเมินผลสิ่งแวดล้อม และการให้การรับรอง ISO14001

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305