การใช้น้ำปุ๋ยหมักในการป้องกันกำจัดโรคพืช

By: อรพรรณ วิเศษสังข์.
Contributor(s): จุมพล สาระนาค.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2545 [2002]Notes: การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยคอกในรูปของน้ำปุ๋ยหมัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของน้ำปุ๋ยหมัก ช่วงระยะเวลาการหมัก การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมัก มีตารางแสดงใช้น้ำปุ๋ยหมักรักษาโรคต่างๆของพืชSubject(s): ปุ๋ยหมัก | ศัตรูพืช -- การควบคุม | โรคพืช -- การป้องกัน | ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ | การกำจัดศัตรูพืช | น้ำปุ๋ยหมัก In: วารสารเคหการเกษตร 26, 3 (มี.คง45) 165-168 :ภาพประกอบ. ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยคอกในรูปของน้ำปุ๋ยหมัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของน้ำปุ๋ยหมัก ช่วงระยะเวลาการหมัก การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมัก มีตารางแสดงใช้น้ำปุ๋ยหมักรักษาโรคต่างๆของพืช

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305