การสูญเสียดินและน้ำภายหลังการทำลายป่าเบญจพรรณเพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรและสร้างสวนสักปรับปรุงพื้นที่ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน

By: นิตยา ภูรีวิโรจน์กุล.
Contributor(s): สุพจน์ เจริญสุข.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2543 [2000]Notes: มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษOther title: Soil and water losses after mixed deciduous forest conversion to cropland and rehabilitation by teak area at Nan watershed research, Nan province.Subject(s): นิเวศวิทยาเกษตร | การปลูกป่า | การอนุรักษ์ดินOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ 8, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2543) 20-25 :ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305