ทำปุ๋ยหมักไวัใช้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องปุ๋ยปลอม.

By: แมลงปอ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2546 [2003]ISSN: 0125-3964.Subject(s): ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยอินทรีย์Online resources: View online article In: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 55,5 (พ.ค.46) 33-37
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305