กรุงเทพฯเมืองเจริญที่ไร้ทิศทางโปร่งใส

By: สังศิต พิริยะรังสรรค์Contributor(s): อนุช อาภาภิรม | ชลธิรา สัตยาวัฒนา | ขวัญสรวง อติโพธิ, 2495-Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2535 [1992]Subject(s): มลพิษ -- ไทย -- กรุงเทพฯ | กรุงเทพฯ -- การเจริญเติบโต | กรุงเทพฯ In: สยามอารยะ 1,2 (ส.ค.35) 57-61
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305