กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546.

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]ISSN: 1513-1246.Subject(s): การชดใช้ค่าเสียหาย | ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 6, 17 (พ.ค.-ส.ค.47) 173-176
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305