สรุปการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet) ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2539 [1996]ISSN: 0125-555xSubject(s): โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุดOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: โดมทัศน์ 17,1 (ม.ค.-มิ.ย.39) 148-149
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305