อาหารส่งออกของไทยหลังวิกฤติสหรัฐอเมริกา

By: นุชจรินทร์ เกตุนิล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2544 [2001]Notes: มีตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 10 อันดับแรก ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ตารางสัดส่วนการส่งออกสินค้าของไทยเดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2544 และ ตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 22 อันดับแรกในช่วง 10 เดือน ปี 2544Subject(s): อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย | การส่งออก -- ไทย | อาหารส่งออกของไทย In: วารสารสถาบันอาหาร 4, 20 (พ.ย.-ธ.ค.44) 36-41 :ภาพประกอบ. ตาราง. กราฟ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

มีตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 10 อันดับแรก ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ตารางสัดส่วนการส่งออกสินค้าของไทยเดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2544 และ ตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 22 อันดับแรกในช่วง 10 เดือน ปี 2544

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305