ผลการศึกษาวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร.

Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]Subject(s): สินค้าเกษตร -- ไทย In: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 50, 577 (ธ.ค.2547) 12-13
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305