อมาตยาธิปไตย-ประชาธิปไตยครึ่งใบ-การปฏิรูปการเมือง-การเมืองปัจจุบัน.

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2546 [2003]Notes: มีภาคผนวกทำเนียบนายกรัฐมนตรี หน้า 74-75.ISSN: 0125-135X.Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทย | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2546 | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติOnline resources: View online article In: รัฐศาสตร์สาร 24, ฉบับพิเศษ (พ.ย.2546) 28-75
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

มีภาคผนวกทำเนียบนายกรัฐมนตรี หน้า 74-75.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305