อมาตยาธิปไตย-ประชาธิปไตยครึ่งใบ-การปฏิรูปการเมือง-การเมืองปัจจุบัน.

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2546 [2003]ISSN: 0125-135XSubject(s): ประชาธิปไตย -- ไทย | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2546 | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: รัฐศาสตร์สาร 24, ฉบับพิเศษ (พ.ย.2546) 28-75
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีภาคผนวกทำเนียบนายกรัฐมนตรี หน้า 74-75.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305