ลักษณะของผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลทีี่่มีศักยภาพสูงกว่า.

By: สุรพงษ์ สุขุปัญญารักษ์Contributor(s): มยุรี สุขุปัญญารักษ์ | ฐานา ธรรมคุณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0125-7560Other title: Characteristics of patients of Buddhachinaraj Hospital whom referred to higher facilities hospitalsSubject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | การส่งต่อผู้ป่วย | ผู้ป่วย In: พุทธชินราชเวชสาร 21, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547) 240-246 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305