มองผ่านดวงตาของกะเหรียง "คนอื่น" : สู่วิธีวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น ในพื้นที่ระหว่าง ไทย-พม่า.

By: เดชา ตั้งสีฟ้า.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2546 [2003]; 2547 [2004]ISSN: 1686-0667.Subject(s): ชาวกะเหรี่ยง -- พม่า | มานุษยวิทยา | ชนกลุ่มน้อย -- พม่า | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า | คนพลัดถิ่นOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารไทยคดีศึกษา 1, 1 (ต.ค. 2546-มี.ค. 2547) 154-196, 308-315
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305