ไทยกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในภูมิภาค: การตอบสนองของรัฐและภาคไม่ใช่รัฐ

By: อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2546 [2003]ISSN: 0125-135XSubject(s): การเมืองของโลก | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: รัฐศาสตร์สาร 24, 3 (2546) 325-357
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305