ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ ห้องปรึกษาปัญหายา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.

By: ทัศนีย์ ตั้งใจตรงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2542 [1999]ISSN: 1513-0665Other title: Outpatients' problem and needs for services from drug counseling room at Somdet Chaopraya HospitalSubject(s): การใช้ยารักษาตนเอง | เภสัชกร -- ไทย | การสื่อสารทางเภสัชกรรม -- ไทย | การส่งต่อและการปรึกษา | การใช้ยาตามคำสั่ง | ยาจิตเวช | ห้องปรึกษาปัญหายา | ผู้ป่วยนอก In: วารสารสุขภาพจิตและจิตเวช 2, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2542) 49-57 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305