การประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC.

By: ฐิติ นันทนาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 1685-7712Subject(s): การค้าระหว่างประเทศ | เอเชียใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | เอเชียใต้ -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ In: วารสารการค้าโลก 2, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2547) 5-7
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305