ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการป้องกันฟันผุในฟันกรามถาวรซี่แรก.

By: ชื่นตา วิชชาวุธMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0125-1252Other title: The caries preventive effects of fluoride varnish in first permanent molarsSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | ฟลูออไรด์ -- การใช้รักษา | ทันตกรรมป้องกัน | ฟันผุ -- การรักษา | การป้องกันฟันผุ | ฟลูออไรด์วาร์นิช | การเคลือบหลุมร่องฟัน | โรคฟันผุ In: วชิรเวชสาร 48, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2547) 145-150 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305