การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งตรวจพบรอยโรคที่มีลักษณะคล้ายก้อนในสมอง.

By: พรภัทร ลิขิตธนสมบัติMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2545-2546 [2002-2003]ISSN: 1513-5241Other title: Management of intracranial mass lesions in AIDS patientsSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- ภาวะแทรกซ้อน | ผู้ป่วยโรคเอดส์ | ก้อนในสมอง | โรคเอดส์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ธรรมศาสตร์เวชสาร 3, 1 (ต.ค. 2545-ม.ค. 2546) 325-333 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305