12 ปี พฤษภา "ฤาเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง"

By: พิสิษฐ์ แซ่เบ๊.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]Notes: มีทัีศนะของบุคคลต่าง ๆ 5 ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยในด้านต่างๆ.ISSN: 0857-6807.Subject(s): พิภพ ธงไชย, 2488- | เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | สุริยะใส กตะศิลา, 2515- | อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ | สุวิทย์ วัดหนู, 2495- | การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย | สื่อมวลชน -- การประเมินผล | ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535 | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2535-2547 In: ไฮ-คลาส 21, 231 (พ.ค. 2547) 100-105 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีทัีศนะของบุคคลต่าง ๆ 5 ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยในด้านต่างๆ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305