โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน.

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]ISSN: 0859-3701.Subject(s): ก๊าซชีวมวล | พลังงานมวลชีวภาพ | ขยะและการกำจัดขยะ | ปุ๋ยอินทรีย์ | ปุ๋ยหมัก In: วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 66 (ต.ค.-ธ.ค. 2547) 3-11
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305