โอกาสการเกิดความร่วมมือแบบภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก.

By: สมภพ มานะรังสรรค์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2543 [2000]Notes: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชื่อ "การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ISSN: 0125-135x.Subject(s): ความร่วมมือของเอเชีย | เอเชียตะวันออก -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | จีน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | เกาหลี (ใต้) -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: รัฐศาสตร์สาร 22, 3 (2543) 84-100
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชื่อ "การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305