เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

By: นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา.
Contributor(s): นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ | วิไล เฉลิมจันทร์ | วัฒนา อู่วาณิชย์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]ISSN: 0125-684X.Other title: Existence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand.Subject(s): การดื้อยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา | ผู้บริจาคเลือด -- ไทย -- กรุงเทพฯ | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ In: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2547) 164-173 :ตาราง, ภาพประกอบ.
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305