กลยุทธ์การสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์เครื่องมือสร้างความแตกต่างในยุคการเปลี่ยนแปลงสูง.

By: วิลาวัณย์ หงษ์สุวรรณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2542 [1999]ISSN: 0859-085xSubject(s): ภาพลักษณ์ขององค์กรOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิเทศศาสตร์ 17 (ต.ค.-ธ.ค. 2542) 43-57.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305