ภาษีระหว่างประเทศ (ตอน 1-3)

By: จุฑาทอง จารุมิลินท.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 0125-5991.Subject(s): การจัดเก็บภาษี | การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ | การยกเว้นภาษีอากร | ภาษีซ้อน | ภาษีซ้อน -- สัญญาระหว่างประเทศ | ภาษีเงินได้ -- รายได้จากต่างประเทศ | ภาษีระหว่างประเทศ | อนุสัญญาภาษีซ้อนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
การแข่งขันของระบบภาษีและหลักการจัดเก็บภาษี.
โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน.
วิธีการขจัดภาษีซ้อน.
In: สรรพากรสาส์น 52, 2 (ก.พ. 2548) 85-89 ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

ตอนที่ 1 การแข่งขันของระบบภาษีและหลักการจัดเก็บภาษี.

ตอนที่ 2 โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน.

ตอนที่ 3 วิธีการขจัดภาษีซ้อน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305