การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบส่งต่อในบริการสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2544.

By: ศรีเรือน ฝางนอกMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2546 [2003]ISSN: 2859-497XOther title: Opinion surveys on development of mental health service referral system Srisaket Province, 2002Subject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | บริการสุขภาพจิต -- ไำทย -- ศรีสะเกษ | สุขภาพจิตชุมชน | การส่งต่อผู้ป่วย In: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 11, 2 (พ.ค. 2546) 71-76
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305