การศึกษาประสิทธิภาพของ GPO-vir ในหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีและสามีในโรงพยาบาลอุดรธานี.

By: สุดา จิรกุลสมโชคMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0858-6632Other title: The efficiency of GPO-vir in the treatment of HIV-infected postpartum women and husbands at Udonthani HospitalSubject(s): การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | สารต้านไวรัส | โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม | โรคเอดส์ | ยาต้านไวรัสเอดส์ | โรคติดเชื้อฉวยโอกาส In: วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย 6/2 12, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547) 93-108 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305