บทบาทของรัสเซียในเอเชียตะวันออกและโอกาสสำหรับประเทศไทย.

By: ภราดร รังสิมาภรณ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 1686-2147Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- รัสเซีย | รัสเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารการงบประมาณ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305