ข้อเสนอภาคประชาชนต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้.

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]Notes: จากการสัมมนาจัดโดย ฟ้าเดียวกัน และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547.Subject(s): การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง ข้อเสนอภาคประชาชนต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ (2547 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | มุสลิม -- ไทย (ภาคใต้) | ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติ | ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท -- 2547 In: ฟ้าเดียวกัน 2, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2547) 119-164
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

จากการสัมมนาจัดโดย ฟ้าเดียวกัน และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305