ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่อวม จังหวัดเชียงใหม่.

By: วราภรณ์ ปัญญาวดีContributor(s): กานต์ ไตรโสภณ | เพ็ญพร เจนการกิจMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0858-9291Subject(s): การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | การจัดการสิ่งแวดล้อมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11, 1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 2547) 19-32
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305