ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี.

By: สุธิศา ล่ามช้าง.
Contributor(s): นิศาชล อุ่นจิตร | โปร่งนภา อัครชิโนเรศ | นันทา เลียววิริยะกิจ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 0857-8575.Other title: Effect of a cartoon storybook on knowledge and attitudes concerning AIDS among children having HIV-infected parents.Subject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน -- ไทย In: วารสารโรคเอดส์ 17, 2 (2548) 87-100 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305