การพัฒนาการทางประวัิติศาสตร์ของ "ท้องถิ่นนิยม" และ "ภูมิภาคนิยม" ในอีสาน ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475.

By: ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2543 [2000]ISSN: 0125-3670Subject(s): ลาว -- ประวัติศาสตร์ | ลาว -- การเมืองและการปกครอง | ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ | ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิศาสตร์ | ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง In: วารสารธรรมศาสตร์ 26,1 (ม.ค. - เม.ย. 2543) 5-44
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305