การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

By: ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์Contributor(s): ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุขMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0857-8575Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) schemeSubject(s): โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม | ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- ไทย | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | โรคเอดส์ In: วารสารโรคเอดส์ 17, 3 (2548) 129-146 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305