ความทรงจำต้อง "จัดแสดง"

By: ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548-2549 [2005-2006]Notes: วิเคราะห์การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราว และความทรงจำเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป.ISSN: 1906-1692.Subject(s): อนุสรณ์สถานโชอาห์ (ปารีส, ฝรั่งเศส) | นิทรรศการระหว่างสดับและวจนะ : พยานล่าสุด ค่ายอวชวิทซ์ - บีร์เกอนอ 1945 - 2005Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 9 (มิ.ย. 2548 - พ.ค. 2549) 20-33:ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

วิเคราะห์การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราว และความทรงจำเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305