งานเสวนาพิพิธภัณฑ์การเมืองไทย และมหาวิทยาธรรมศาสตร์.

By: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Contributor(s): สุพจน์ แจ้งเร็ว | จุลลดา มีจุล | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ชี บุณยโกศล [ผู้รายงาน.].
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548-2549 [2005-2006]Notes: เป็นหัวข้อเสวนาที่จัดโดยหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 14 ก.ค. 2547 ว่าด้วยความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และหอประวัติของ มธ. และความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเมืองไทย.ISSN: 1906-1692.Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พิพิธภัณฑ์การเมืองไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 9 (มิ.ย. 2548 - พ.ค. 2549) 34-37 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

เป็นหัวข้อเสวนาที่จัดโดยหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 14 ก.ค. 2547 ว่าด้วยความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และหอประวัติของ มธ. และความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเมืองไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305