ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มชนชั้นสูงของรัสเซียช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19.

By: ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2546 [2003]ISSN: 1513-9131Other title: French among the Russian aristocracy in the 18th-19th centurySubject(s): ภาษารัสเซีย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาฝรั่งเศส | รัสเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศสOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศิลปศาสตร์ 3, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) 85-99
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305