การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กับศูนย์บริการสาธารณสุข.

By: ชาติชาย วงษ์อารีContributor(s): ปีนณฬยาข์ สุนารทพิณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0857-4340Subject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | สถานบริการสาธารณสุข -- ไทย | บริการทางการแพทย์ -- ไทย | โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย | การส่งต่อผู้ป่วย | การส่งต่อด้านสุขภาพ In: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 20, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2547) 51-73 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305