รูปแบบกิจกรรมสุขภาพบุคลากรในองค์กรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

By: รุ่งเรือง กิจผาติ.
Contributor(s): อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ | เรวดี บุตราภรณ์ | จุฑามาศ ศิริปาณี | สุพิชฌาย์ เติมเสรีกุล | นภวรรณ เจนใจ | กรัณย์ สุทธิวราคม | ปราณี จันทเพ็ชร์ | วิไล เฉลิมจันทร์ | วัฒนา อู่วาณิชย์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 0125-684X.Other title: A health program for personnel in National Institute of Health, Department of Medical Sciences.Subject(s): พฤติกรรมสุขภาพ -- ไทย | สุขภาพ -- ไทย | การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย | ความเสี่ยงจากการทำงาน In: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2548) 77-85
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305