การบริบาลเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

By: เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2547 [2004]ISSN: 0859-8339.Other title: Pharmaceutical care in HIV-infected persons and AIDS patients in Uttaradit Hospital.Subject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา | เภสัชกรรมของโรงพยาบาล -- ไทย -- อุตรดิตถ์ | โรคเอดส์ | ยาต้านไวรัสเอดส์ In: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547) 1-12 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305