ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยสูตรยาต้านไวรัสเอดส์สามชนิด.

By: ปาริชาติ กิจพ่อค้าMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0859-8339Other title: Outcome of triple antiretroviral therapy in HIV-infected children in Samutsakorn HospitalSubject(s): การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | เด็ก -- โรค | สารต้านไวรัส | โรคเอดส์ In: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2547) 12-22 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305