พิพิธภัณฑ์การเมืองไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : การเสวนาวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

By: การเสวนา"พิพิธภัณฑ์การเมืองไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (2547 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
Contributor(s): สุพจน์ แจ้งเร็ว | จุลลดา มีจุล | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอจดหมายเหตุ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]Notes: Copy มาจาก 123936*ISSN: 0125-555X.Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พิพิธภัณฑ์การเมืองไทยOnline resources: View online article In: โดมทัศน์ 26, 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2548) 3-21:ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Copy มาจาก 123936*

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305