การศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีกับการเข้าโครงการการใช้ยาซิโดวูดีนเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่.

By: ชลธิสา จริยาเลิศศักดิ์Contributor(s): สิกา จิตตภิรมย์ | จันทร์ฉาย คืนมาเมืองMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2543 [2000]ISSN: 0857-8575Other title: The study of HIV infected pregnant women and their enrolment in the use of zidovudine (AZT) to ruduce the perinatal transmission of HIV infection program in community hospitals, Chiang MaiSubject(s): สตรีมีครรภ์ -- ไทย -- เชียงใหม่ | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- เชียงใหม่ | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- เชียงใหม่ | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | สารต้านไวรัส | การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก In: วารสารโรคเอดส์ 12, 1 (2543) 1-9 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305