ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

By: นภาพร อติวานิชยพงศ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 1686-3690.Subject(s): องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว | โครงการขยะทองคำ | การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่ | การควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย -- เชียงใหม่ | ดอนแก้ว (เชียงใหม่)
Contents:
In: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 2, 1 (ก.ค. - ธ.ค. 2548) 12-42:ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

ได้รับรางวัลที่ 1 ของ จ.เชียงใหม่ประจำปี 2546 ใน โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล.

หรือที่รู้จักในชื่อ อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305