พรรคการเมืองไทย : ผลประโยชน์บนอุดมการณ์.

By: พิทยา มาศมินทร์ไชยนรา.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]Notes: พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน.ISSN: 1513-9123.Subject(s): พรรคการเมือง -- ไทย In: วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 4, 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2548) 30-36:
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305