ผลของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักทารกแรกคลอดเมื่อครรภ์ครบกำหนดที่โรงพยาบาลลำปาง.

By: ประเทือง เหลี่ยมพงศาพุทธิContributor(s): ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ | ชไมพร ทวิชศรี | BLANK AUTHORITY TEXT | BLANK AUTHORITY TEXTMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0858-4923Other title: The effect of anemia during pregnancy on birth weight of full term newborns in Lampang Regional HospitalSubject(s): เลือดจาง | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ | สตรีมีครรภ์ -- ไทย -- ลำปาง
Contents:
In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 13, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 559-566 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305