การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.

By: ปานกมล พิสิฐอรรถกุลContributor(s): เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0859-1113Other title: The promotion of public participation and learning process on solid waste managemant : a case study of Prik Municipality,tambon Prik, amphoe Sadao, changwat SongkhlaSubject(s): ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย -- สงขลา -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | สะเดา (สงขลา) | การจัดการขยะมูลฝอยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547) 175-187
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305