เกมของนายประกัน INSURANCE the strategy behind

By: พิชิต เมฆกิตติกุล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 1513-9970.Subject(s): บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต | บริษัทไอเอ็นจี ประกันชีวิต | บริษัทไทยประกันชีวิต | บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต | บริษัทวิริยะประกันภัย | บริษัทภัทรประกันภัย | บริษัท LMG Insurance | บริษัทเมืองไทยประกันภัย | ธุรกิจประกันภัย | ประกันภัย | บริษัทประกันภัย -- ไทย -- การตลาด | ภาพลักษณ์ขององค์กร -- ไทย | ประกันชีวิต | ประกันวินาศภัย | ประกันภัยความรับผิด | ประกันสังคม | Corporate Advertising | องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย | กรมการประกันภัย | International Association of Insurance Supervisors | IAIS | World Trade Organization | WTO | United Nations Conference on Trade and Development | UNCTAD | World Bank | Asian Development Bank | ADB | International Monetary Fund | IMF | International Chamber of Commerce | European Union | EU | Asia-Pacific Corporation | APEC | International Terrorism | Financial Services Authority | FAS | Credit Rating | Free Trade AreaOnline resources: View online article
Contents:
AACP
ING
กรุงไทย AXA
ไทยประกันชีวิต
วิริยะประกันภัย
ภัทรประกันภัย
LMG
เมื่องไทยประกันภัย
In: Strategy + marketing 4, 50 (ต.ค. 2005) 34-76
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

AACP

ING

กรุงไทย AXA

ไทยประกันชีวิต

วิริยะประกันภัย

ภัทรประกันภัย

LMG

เมื่องไทยประกันภัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305