มุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าพืชเกษตรอินทรีย์.

By: ธีวินท์ นฤนาท.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]Notes: ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และมุมมองผู้บริโภค.Subject(s): ผู้บริโภค -- ไทย -- ทัศนคติ | เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย | ผลิตผลเกษตร In: วารสารสถาบันอาหาร 7, 42 (ก.ค.-ส.ค. 2548) 32-37 :กราฟ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และมุมมองผู้บริโภค.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305